بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، آذر ماه 98

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

20th International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط موسسه علمی فرهنگی آپادانا درتركيه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی مراجعه فرمایید.


بیستمین سمینار بین المللی ضد بازاریابی ، پنجم تیرماه ۱۳۹۸ برابر با ۲۶ ژوئن ۲۰۱۹ با سخنرانی اسرافیل شیرازی _ ارائه دهنده دکترین ضدبازاریابی _ در استانبول ترکیه  برگزار می گردد.

محورهای سمینار جهت ارسال مقالات،ضدبازاریابی،مدیریت،اقتصاد و حسابداری می باشد.مقالات پذیرش شده در بیستمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی