بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی، تیر ماه ۱۳۹۹

بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

Twenty-First International Anti-Marketing Seminar

پوستر بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی

بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۹ توسط ،اندیشکده ضدبازاریابی برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین سمینار بین المللی ضدبازاریابی مراجعه فرمایید.