پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

Fifth National Conference on New Achievements in Materials, Mechanics and Aerospace Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.