سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، آبان ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

Contemporary Conference on Materials, Mechanics and Aerospace Engineering

سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا