دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا، بهمن ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

پوستر دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا

دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس سراسری دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مکانیک و هوافضا