بیستمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع، شهریور ماه ۱۴۰۲

بیستمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

The 20th National Conference of Industrial Engineering Students

پوستر بیستمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

بیستمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.