نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع، اسفند ماه ۱۴۰۰

نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع

19th National Conference on Industrial Engineering

پوستر نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع

نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه بوعلی سینا، در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش دانشجویی ملی مهندسی صنایع