پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع، آذر ماه ۱۳۹۶

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

Fifteenth National Student Conference on Industrial Engineering

پوستر پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع