هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع، دی ماه ۱۳۹۹

هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

18th National Conference on Industrial Engineering Students

پوستر هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع در تاریخ ۴ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،انجمن مهندسی صنایع ایرانانجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.