ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، بهمن ماه ۱۳۹۷

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

Sixth International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و با حمايت انجمن ها و گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی