پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، اردیبهشت ماه 97

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

5th International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صالحان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.


پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، توسط دانشگاه صالحان با مجوز به شماره 16/294033از وزات علوم، تحقیقات و فناوری در شهر تهران برگزار می گردد.

محورهای کنفرانس:

مدیریت و اقتصاد کشاورزی
فناوری های نوین و مکانیزاسیون کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم باغبانی و فضای سبز
علوم دام و طیور
علوم شیلات و آبزیان
علوم و صنایع غذایی
گیاه پزشکی
محیط زیست و آمایش سرزمین
علوم زیست شناسی (گیاهی / جانوری)
ترویج و توسعه روستایی
مهندسی کشاورزی و منابع طبیعیمقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی