سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

Third International Conference on Applied Research in Agricultural Sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی