سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی، بهمن ماه ۱۳۹۴

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی