دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

2nd Nation Sampusiom Basic Research of Agriculturic Since

پوستر دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی