سومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران، آذر ماه ۱۳۹۴

سومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

Third International Congress and Twenty-fifth Annual Congress of Iranian Ophthalmology Society

پوستر سومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

سومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۴ توسط ،انجمن علمی چشم پزشکی ایرانانجمن چشم پزشكي ايران در شهر تهران برگزار گردید.