پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، بهمن ماه ۱۳۹۴

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

پوستر پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری