سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، دی ماه ۱۳۹۳

سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

3rd Iranian Accounting & Management Conference

پوستر سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت

سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۳ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت