چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری، خرداد ماه ۱۳۹۴

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

4rd Iranian Accounting & Management

پوستر چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری