سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی، مهر ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

The third international conference on mining and geological engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز جاجرمشرکت ساختار محیط دی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.