دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی، خرداد ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

The Second International Conference on Mining Engineering and Geology

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه بلخ پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.