اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی، خرداد ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

The First International Conference on Mining Engineering and Geology

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ توسط ،انجمن علمی تعاون ایران - سازمان نظام مهندسی معدن قم، شرکت زمین سازه صدرا و شرکت سیمان سنگسر با مشارکت سازمان بسیج مستضعفین شهرداری تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی