نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت، دی ماه ۱۴۰۱

نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت

9th Annual Wound and Tissue Repair Congress

پوستر نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت

نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۲۱ دی ۱۴۰۱ توسط ،جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره سالانه زخم و ترمیم بافت