سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت، مهر ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

Third International Congress and Fifth National Congress on Wound and Tissue Restoration

پوستر سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۴ مهر ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،پژوهشكدۀ فنآوري­ هاي زخم و ترميم بافت يارامركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت