چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت، آبان ماه ۱۳۹۸

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

4th international and 6th national congress of wound an tissue repair

پوستر چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت

چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی،مركز تحقيقات ليزر در پزشكي جهاد دانشگاهي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی زخم و ترمیم بافت