چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

The fourth national hydrology conference of Iran

پوستر چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

چهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهرکرد، در شهر شهرکرد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.