سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت آب،انسان،طبیعت

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت آب،انسان،طبیعت

Third National Conference on Hydrology of Iran

سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران با محوریت آب،انسان،طبیعت در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط جهاد دانشگاهی کردستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سنندج برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


با توجه به برگزاری موفقیت آمیز دو کنفرانس ملی، برگزار کردن سومین همایش می تواند با در نظرگرفتن ابعاد مختلف اجتماعی اکولوژی و فیزیکی چرخه آب اقدامی برای پیشبرد علم و دانش هیدرولوؤی در ایران باشد. پژوهشگران گرامی می توانند یافته های علمی خود را در جایگاه علمی بالایی مطرح کنند و با ارایه تجربیات و یافته های علمی، تئوری و کاربرد علوم مرتبط با آب را بالا ببرند. این همایش میتواند نه فقط در تولید علم بلکه در گفتمان بین ذیمدخلان و ذینفعان آب در مدیریت به هم پیوسته و توسعه پایدار منابع آب مفید باشد. لذا از همه متولیان علم و دانش و صاحب نظران و متخصصان درخواست می شود که با حضور خود به غنای همایش ببخشند .

مقالات ارسالی برای همایش می تواند به زبان های فارسی و انگلیسی باشد.

 

 

محورهای همایش:

علم پایه هیدرولوژی
روشها و تکنیک های اندازه گیری داده های پایه هیدرولوژی
مهندسی هیدرولوژی: تئوری و کاربرد
کاربرد فناوری های نوین در هیدرولوژی: مدلسازی، هیدرولوژی رودخانه
اقلیم شناسی/ کمبود آب/ نوسانات و تغییر اقلیم
هیدرولوژی تالابها
هیدرولوژی و سازه ها و پارامترهای هیدرولیکی

هیدرولوژی آب و انسان و جامعه
هیدرولوژی شهری و روستایی
ابعاد فرهنگی/ اجتماعی/اقتصادی
امنیت آب
تخصیص دسترسی/عدالت / حقوق آب
آبهای مشترک و دیپلماسی آب و مدل های حل اختلاف
حکمرانی آب در سطوح محلی/ملی و بین المللی
توسعه پایدار و آمایش سرزمین

هیدرولوژی و طبیعت
بعد زیست محیطی سیستم منابع آب و خاک
حفظ و احیای رودخانه ها (سلامتی رودخانه ها)
اکوهیدرولوژی: تنوع زیستی و اکولوژی
حفظ تالابها