دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ تا ۲۱ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهرکرد - انجمن هیدرولوژی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

-هیدرولوژی و مدیریت منابع آب

-هیدرولوژی و انتقال آب بین حوضه ای

-هیدرلوژی سیلاب و خشکسالی

-هواشناسی، تغییر اقلیم و هیدرولوژی

-مدلسازی در هیدرولوژی

-هیدرولوژی شهری

-هیدرولوژی و محیط زیست

-هیدروژئولوژی

-هیدرولوژی برف

-هیدرولوژی و اقتصاد آب

-هیدرولوژی و آبخیزداری

-هیدرولوژی در کشاورزیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران