دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

پوستر دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شهرکرد - انجمن هیدرولوژی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس:

-هیدرولوژی و مدیریت منابع آب

-هیدرولوژی و انتقال آب بین حوضه ای

-هیدرلوژی سیلاب و خشکسالی

-هواشناسی، تغییر اقلیم و هیدرولوژی

-مدلسازی در هیدرولوژی

-هیدرولوژی شهری

-هیدرولوژی و محیط زیست

-هیدروژئولوژی

-هیدرولوژی برف

-هیدرولوژی و اقتصاد آب

-هیدرولوژی و آبخیزداری

-هیدرولوژی در کشاورزیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران