سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، خرداد ماه ۱۴۰۲

سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

3 rd National Conference on Strategies of Water Resources Management and Environmental Challenges

پوستر سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی