دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی، دی ماه ۱۳۹۹

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

The 2nd National Conference on Management Strategies of Water Resources & Environmental Challenges

پوستر دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی

دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در شهر ساری برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی