کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه، اسفند ماه ۱۳۹۸

کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه

National Conference on Technology Development of Water Sciences, Watershed Management and River Engineering

پوستر کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه

کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی توسعه فناوری علوم آب ، آبخیزداری و مهندسی رودخانه