چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه، بهمن ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

4th National Conference on Solutions to the Water Crisis in Iran and the Middle East

پوستر چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه