دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه، دی ماه ۱۳۹۴

دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

National Conference on Water Crisis in Iran and the Middle East

پوستر دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه