همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه، اسفند ماه ۱۳۹۳

همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

National Conference on Water Crisis in Iran and the Middle East

پوستر همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،مركز همايش هاي علمي همايش نگار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه