دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

پوستر دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴ توسط مرکز همایش های علمی همایش نگار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

بحران آب
    - بحران آب و تاثیرات آن بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
    - بحران آب و مصارف صنعتی و شهری
    - بحران آب و استفاده از آبهای نامتعارف
    - بحران آب و استفاده از فناوریهای نوین
    -  تغییرات اقلیمی، خشکسالی و بحران آب
    - بحران آب و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن
    - بحران آب و مسائل زیست محیطی
    - راههای مقابله با بحران آب

 مدیریت منابع آب
    - برنامه ریزی و مدیریت جامع منابع آب
    - مدیریت کیفی منابع آب
    - مدیریت منابع آب سطحی
    - مدیریت منابع آب زیرزمینی
    - تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب
    - منابع آب و آمایش سرزمین
    
بهینه سازی مصرف آب
    - بهره برداری بهینه از منابع آب
    - روش های آبیاری و ارتقای مصرف بهینه آب
    - ارتقای بهره وری آب در سازه های آبی و هیدرولیکی
    - کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
    - روش های مدلسازی در بهره وری بهینه آب
    - بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدار

 بازیافت آب
    - بازیافت آب از فاضلاب شهری
    - بازیافت آب از پساب های صنعتی
    - بازیافت آب از پساب های صنعتی
    - تکنیکهای بازیافت آب در مقایسه با انتقال آب از سایر حوزه ها
    - اقتصاد بازیافت آب
    - هزینه های بازیافت آب 
    - بازیافت پساب خشک
    - بازیافت آب و محیط زیست
    - نقش بازیافت آب در محور توسعه پایدار

 بحران آب و خشکسالی
    - دیدگاه­های نظری و کاربردی در خشکسالی
    - خشکسالی و کشاورزی
    - خشکسالی، منابع طبیعی، امور دام، جنگل­ها و مراتع
    - مدیریت مشارکتی در شرایط خشکسالی و کم آبی
    - خشکسالی و آمایش سرزمین
    - اثرات زیست محیطی، اقتصادی - اجتماعی و سیاسی خشکسالی
    - خشکسالی وتغییراقلیم
    - پیش­بینی کوتاه مدت و بلند مدت خشکسالی
    - مدلهای دینامیکی و سینوپتیکی خشکسالی
    - خشکسالی و مدیریت منابع آب
    - خشکسالی و مدیریت خاک ورزی

بحران آب و کشاورزی
    - اصلاح نژاد و کم آبی
    - زراعت و کم آبی
    - روش های نوین جمع آوری و حفاظت آب
    - افزایش راندمان آبیاری
    - اهمیت آب در اقتصاد کشاورزی
    - استفاده از آبهای نامتعارف در کشاورزی

بحران آب و هواشناسی
    - مدلسازی تبخیرتعرق و فرآیندهای گیاه و محیط
    - مدلسازی و پیش بینی های هواشناسی بحران آب
    - کاربرد سامانه های داده برداری خودکار در مدیریت آب

          
آب و فاضلاب
    - مدیریت تقاضا و مصرف آب
    - تامین آب شرب و حفاظت از منابع
    - تاسیسات آب و فاضلاب و بهینه‌سازی انرژی
    - تاسیسات آب و فاضلاب و افزایش بهره‌وری
    - تاسیسات آب و فاضلاب و فن‌آوری‌های نوین
    - تاسیسات آب و فاضلاب و محیط‌ زیست
   
شبکه های آبیاری و زهکشی
    - بحران آب و مدیریت بهره‌برداری از شبکه­‌های آبیاری و زهکشی
    - مطالعات و طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی
    - ارتقا بهره‌­وری مصرف آب در شبکه­‌های آبیاری
    - مسائل و مشکلات اجرایی شبکه­‌های فرعی آبیاری و زهکشی
    - شبکه‌های آبیاری و زهکشی و محیط زیست
    - مباحث نوین در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
   
 آب و زمین شناسی
     - منابع آب کارست و سازندهای سخت
    - هیدروژئوشیمی، ایزوتوپی و ردیابی منابع آب
    - کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی
    - فرونشست و مخاطرات زمین شناختی مرتبط با منابع آب
    - مطالعات هیدروژئولوژی کارست در پروژه های مهندسی
    - ژئوفیزیک و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - چاه پیمایی و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - پردازش، مدل سازی و تلفیق داده ها و اکتشاف آب های زیرزمینی
    - فناوریهای نوین  در اکتشاف آب
   
تکنولوژی تعدیل آب و هوا  
    - مدیریت و تعدیل آثار پدیده های جوی
    - تاثیر باروری ابرها بر افزایش بارش و روان آب
    - جایگاه باروری ابرها در کاهش اثرات خشکسالی
    - ایجاد افزایش بارش بعنوان یکی از راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

بحران آب و تغییر اقلیم
    - ارزیابی اثرات زیست محیطی ناشی از تقییر اقلیم
    -آسیب شناسی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بحران آب
    - پیامدهای خشک شدن منابع آب های شیرین
    - اثرات تغییر اقلیم بر تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی
    - تغییر اقلیم و استراتژی بخش کشاورزی و شیلات
    - نقش انجمن های مردم نهاد در کاهش اثرات تغییر اقلیم
    - تغییر اقلیم و رسالت تحقیقات، آموزش و ترویج
    - فناوریهای نوین تولید و بهره برداری سازگار با شرایط تغییر اقلیم

مدیریت منابع آب در شرایط بحرانی
    - انتقال درون حوضه ای و برون حوضه ای
    - تجربیات و الگوهای موفق جهانی مدیریت منابع آب
    - کاربرد آب های شور و لب شور در کشاورزی، شیلات و صنعت
    - مدیریت حوضه ای و توسعه پایدار منابع آب
    - مدیریت تخصیص حق آبه و بهره وری آب
    - بهره برداری از آب های نا متعارف
    - آمایش سرزمین و بحران آب
    - مدیریت حفاظت از منابع آب های سطحی و زیر زمینی
    - قوانین، مقررات و جنبه های حقوقی بحران آب

 فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب
    - دانش بومی بهره برداری و مصرف آب
    - آموزه های دینی و اسلامی در مصرف آب
    - توانمند سازی و آموزش جوامع محلی در بهره برداری از منابع آب
    - افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی و شیلات و صنعت
    - کاربرد فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف آب
    - بهینه سازی مصرف آب با رویکرد توسعه پایدارمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه