چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران، فروردین ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

The 4th National Conference Sustainable Development of Management and Accounting Sciences of IRAN

پوستر چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ توسط ،موسسه آموزش عالی راهیان نوین دانش مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران