دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

Second National Conference on Sustainable Development in Iranian Management and Accounting Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران

دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،مركز بين المللي همايشها و سمينارهاي توسعه پايدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران