اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

First International Conference on Sustainable Development in Management Sciences and Accounting and a culture of resistance economy

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس :

الف-توسعه پایدار در علوم مدیریت  
1. علوم مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
2. مدیریت کشاورزی-مدیریت محیط زیست
3. مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش
4. مدیریت استراتژیک - مدیریت کارآفرینی
5. مدیریت ورزشی- مدیریت آموزشی
6. مدیریت صنعتی- مدیریت شهری
7. مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
8. مدیریت بازرگانی- مدیریت MBA
9. مدیریت اجرایی- مدیریت دولتی
ب-توسعه پایدار در علوم حسابداری  
1. حسابداری و حسابرسی و نقش آن در توسعه پایدار
2. نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
3. مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
4. یافته های نوین در حسابداری و حسابرسی
5. اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی
6. نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
7. کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
8. قوانین و استانداردهای حسابداری
9. حسابداری دولتی و پاسخگویی
پ-توسعه پایدار در علوم اقتصادی 
1. اقتصاد بهداشت و سلامت- اقتصاد و مدیریت ورزشی
2. اقتصاد صنعتی و بازرگانی- اقتصاد شهری و روستایی
3. علوم اقتصادی و نقش آن در توسعه پایدار
4. اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد نفت و گاز
5. برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
6. اقتصاد محیط زیست و کشاورزی
7. اقتصاد و انرژی- اقتصاد اسلامی
8. توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
9. اقتصاد پول و بانکداری
ت-توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
1. اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور
3. اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توسه پایدار
4. توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
5. نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
6. اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
7. توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
8. دولت و خدمات  الکترونیک
9. اقتصاد در شرایط تحریممقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی