اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی، آبان ماه 96

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

First International Conference on Sustainable Development in Management Sciences and Accounting and a culture of resistance economy

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس :

الف-توسعه پایدار در علوم مدیریت  
1. علوم مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار
2. مدیریت کشاورزی-مدیریت محیط زیست
3. مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش
4. مدیریت استراتژیک - مدیریت کارآفرینی
5. مدیریت ورزشی- مدیریت آموزشی
6. مدیریت صنعتی- مدیریت شهری
7. مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
8. مدیریت بازرگانی- مدیریت MBA
9. مدیریت اجرایی- مدیریت دولتی
ب-توسعه پایدار در علوم حسابداری  
1. حسابداری و حسابرسی و نقش آن در توسعه پایدار
2. نقش حسابداری و حسابرسی در بحران های مالی
3. مدیریت هزینه و ارزش آفرینی برای سهامداران
4. یافته های نوین در حسابداری و حسابرسی
5. اخلاق حرفه ای در حسابداری وحسابرسی
6. نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
7. کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری
8. قوانین و استانداردهای حسابداری
9. حسابداری دولتی و پاسخگویی
پ-توسعه پایدار در علوم اقتصادی 
1. اقتصاد بهداشت و سلامت- اقتصاد و مدیریت ورزشی
2. اقتصاد صنعتی و بازرگانی- اقتصاد شهری و روستایی
3. علوم اقتصادی و نقش آن در توسعه پایدار
4. اقتصاد حمل و نقل- اقتصاد نفت و گاز
5. برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
6. اقتصاد محیط زیست و کشاورزی
7. اقتصاد و انرژی- اقتصاد اسلامی
8. توسعه اقتصاد و برنامه ریزی
9. اقتصاد پول و بانکداری
ت-توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
1. اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
2. راهکارهای توسعه اقتصاد مقاومتی در کشور
3. اقتصاد مقاومتی و نقش آن در توسه پایدار
4. توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
5. نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
6. اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
7. توزیع درآمد و عدالت اقتصادی
8. دولت و خدمات  الکترونیک
9. اقتصاد در شرایط تحریممقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی