چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش، دی ماه 96

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ توسط موسسه پیرانوبین الملل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.