چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش، دی ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

Fourth International Conference on Value Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶ توسط ،موسسه پيرانوبين الملل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.