کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، دی ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

International Conference on Value Engineering and Cost Management

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۴ توسط ،پژوهشگاه طراحان پارسه و مرجع دانش مهندسي ارزش ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه