سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش، دی ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۵ توسط ،موسسه پيرانوبين الملل در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش مراجعه فرمایید.