چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

پوستر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نوین اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.


خدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبان شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان باشیم، عزیزانی که با تلاش شبانه روزی و دستیابی به آخرین یافته های علمی روز می کوشید تا نیازهای جامعه بشری را در عرصه علوم مدیریتی، اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی را برطرف نمایید. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی فرصتی است تا شاهد دستاوردهای جدید در علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی باشیم، امید است این رویداد علمی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط و عجین شده با علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی را به منظور بررسی عمیق چالشهای پیش رو این عرصه را فراهم آورده و با بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه سیستم مدیریتی و اقتصادی می باشد، انجام پذیرد.

 

محورهای همایش
مدیریت مالی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت آموزشی
سازمان و مدیریت
مدیریت منابع انسانی
تحولات ایران و جهان
اسلام و روابط بین الملل
مدیریت عمومی و دولتی
مباحث نوین در حسابداری
علوم سیاسی از دیدگاه اسلام
بهره وری و اثر بخشی سازمان
دیریت دانش و فناوری اطلاعات
علوم سیاسی و روابط بین الملل
روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی
مدیریت اسلامی و ارتقای اقتصادی
بازار سرمایه
شفافیت و حسابداری
ارتباط حسابداری با صنعت و جامعه
حسابداری
مدیریت مالی و سرمایه گذاری
حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام شده
شناسایی
ارزش گذاری
سنجش و حسابداری سرمایه فکری
و سایر علوم مرتبطخدای سبحان را سپاسگزاریم و سر به آستان پرمهرش می ساییم که توفیق داد تا میزبان شما فرهیختگان، نخبگان و فرزانگان باشیم، عزیزانی که با تلاش شبانه روزی و دستیابی به آخرین یافته های علمی روز می کوشید تا نیازهای جامعه بشری را در عرصه علوم مدیریتی، اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی را برطرف نمایید. چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی فرصتی است تا شاهد دستاوردهای جدید در علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی باشیم، امید است این رویداد علمی امکان تبادل آخرین دستاوردهای مرتبط و عجین شده با علوم اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی را به منظور بررسی عمیق چالشهای پیش رو این عرصه را فراهم آورده و با بهره گیری از نتایج آن، برنامه ریزی لازم و کافی در جهت تکامل و توسعه سیستم مدیریتی و اقتصادی می باشد، انجام پذیرد.مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی