دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

The Second National Conference in Economic Management and Iranian Islamic Culture

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه پيشگامان فرهيختگان فرهنگ و انديشه وليعصر با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی