اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، آبان ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

The First National Conference in Economic Management and Iranian Islamic Culture

پوستر اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۳ توسط ،موسسه پيشگامان فرهيختگان فرهنگ و انديشه وليعصر با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اردبيل در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی