دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

The Second National Conference in Economic Management and Iranian Islamic Culture

پوستر دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۴ توسط موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اردبیل برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

مدیریت صنعتی
مدیریت تولید و عملیات – مدیریت زنجیره تامین – مدیریت کیفیت – مدیریت پروژه – مدیریت و مهندسی ارزش  – تحقیق در عملیات -مدیریت فازی -روابط صنعتی – روانشناسی صنعتی

 مدیریت ورزش

مدیریت دانش و فناوری اطلاعات
مدیریت دانش – سرمایه فکری و اجتماعی – فضای مجازی و تبادل الکترونیکی داده ها – کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت  – اثربخشی فناوری – سیستم های اطلاعاتی مدیریت – تجارت الکترونیک – تهیه و تدارک الکترونیکی -ریسک های تکنولوژی – مدیریت تکنولوژی  – مدیریت زنجیره الکترونیک – تجارت ازطریق تلفن همراه – سلامت وبهداشت الکترونیک – منابع انسانی الکترونیکی -  استراتژی الکترونیکی – مدل های کسب وکار الکترونیک – اقتصاد دیجیتالی

بهره وری و اثربخشی سازمان
نگرش کا رکنا ن نسبت به بهروری -  سازما ن ها در کلا س جها نی – اثر بخشی مدیریت سازمان – انسجا م و یکپارچگی سازمان  – بهبود بهره وری

مدیریت استراتژیک و کارآفرینی
تفکر استراتژیک – برنامه ریزی استراتژیک – مدیریت خلاقیت و نوآوری – کارآفرینی – کارآفرینی سازمانی – خودارزیابی کسب وکار – فرهنگ سازمانی کارآفرینانه – مدیریت سبز

مدیریت بازرگانی
مدیریت ارتباط با مشتری – مدیریت استراتژیک بازاریابی – مدیریت بازاریابی  – مدیریت فروش  – تبلیغات -  مدیریت برند – مدیریت خرید – مدیریت صادرات و واردات – تجارت بین الملل – مدیرت بیمه

مدیریت مالی
مدیریت دارائی ها و تامین منابع مالی – مدیریت  پولی و بانکداری – بانکداری الکترونیک – مدیریت ریسک مالی – تخصیص منابع و بودجه بندی – مشتری مداری در خدمات مالی و بانکی

مدیریت آموزشی
مدیریت آموزش عالی – اثربخشی آموزش و یادگیری – رفتارشناسی در محیط های آموزشی – مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی

سازمان و مدیریت
مدیریت تغییر – کنترل و نظارت – سازماندهی – سازمان یادگیرنده – مدیریت عملکرد – برنامه ریزی و تصمیم گیری – رهبری – مهارت ها و نقش های مدیریت – رفتار سازمانی – یادگیری سازمانی – تیم و گروه – مدیریت استرس – عدالت و اعتماد سازمانی – فرهنگ سازمانی – سبک زندگی – کیفیت زندگی کاری – مدیریت زمان  – هوشمندی سازمانی – معنویت سازمانی – اخلاق حرفه ای – نگرش و ادراکات – هوش فرهنگی – هوش معنوی  -مدیریت اسلامی – مدیریت ریسک و بحران – مدیرت رسانه  – زبان بدن در رفتار سازمانی  – مدیریت ورزشی – مدیریت سیستم – مدیریت تحقیق و توسعه  – مدیریت هزینه مدیریت منابع – مدیریت استعداد  – مهارت های مدیران -  تعارض سازمانی – سازمان یادگیرنده

مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی – تعالی منابع انسانی  – برنامه ریزی منابع انسانی – مدیریت روابط کار – آموزشو توسعه منابع انسانی – مدیریت مسیر ترقی – ترک خدمت و بازنشستگی – جنسیت و منابع انسانی – روابط صنعتی -ایمنی و بهداشت صنعتی – ویژگی شغلی

مدیریت عمومی و دولتی
مسئولیت اجتماعی – مدیریت کیفیت خدمات – دولت الکترونیک – شهر الکترونیک – شهرداری الکترونیک – مدیریت دولتی – مدیریت خدمات پلیس – مدیریت توریسم و هتلداری و گردشگری  – مدیریت فرهنگی -مدیریت ورزش

مباحث نوین در حسابداری
آخرین دستاوردهای علمی حسابداری ایران و جهان -  نیازهای امروز پژوهشی کشور در حوزه مسائل مالی و حسابداری – آموزش حسابداری و راه های توسعه و بهبود شیوه های آن – حسابداری ، حسابرسی و تحولات فناوری اطلاعات – حسابداری، بانکداری و مالیه اسلامی – اخلاق حرفه ای و تحقق حسابداری آرمانی – نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران و بهبود اقتصاد کشور – قانون مالیات و حسابداری مالیات بر ارزش افزوده – کارآیی بازار سهام در ایران -  سایر مباحث مرتبط

اخلاق در حسابداری و حسابرسی
اخلاق در حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و نقش آن بر گزارشگری مالی -  اخلاق حرفه‌ای حسابداری و تاثیر آن بر تداوم ارزش‌آفرینی – اخلاق در حسابداری از دیدگاه تهیه‌کنندگان، تاییدکنندگان و استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و گزارشگری مالی – حسابرسی صورتهای مالی و نقش آن در کشف، پیشگیری از تقلب و فساد مالی – حسابداری اسلامی و چالشهای پیاده‌سازی آن در ایران – موانع و مشکلات استقرار ضوابط اخلاقی در حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی – حسابداری سنجش مسئولیت اجتماعی -  سایر مباحث مرتبط

حسابداری مدیریت و کاهش قیمت بهای تمام‌شده
حسابداری مدیریت کاهش قیمت بهای تمام‌شده کالا و خدمات در شرکتها و سازمانهای خصوصی و دولتی – حسابداری مدیریت و نقش آن در موفقیت شرکتها و سازمانها – محاسبه و مدیریت قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی – تکنیکها و ابزارهای کاهش قیمت تمام‌شده در شرایط کنونی – مدیریت استراتژیک هزینه و عملکرد در شرایط کنونی – هدفمندی یارانه‌ها و قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات – بودجه‌بندی، کنترل بودجه‌ای و مراکز مسئولیتی – حسابداری مدیریت و بودجه‌ریزی عملیاتی شناور – حسابداری مدیریت و حسابرسی عملکرد – حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمانی – زنجیره ارزش و حذف فعالیتهای فاقد ارزش‌افزوده -  سایر مباحث مرتبط

شناسایی، ارزش‏گذاری، سنجش و حسابداری سرمایه فکری
شـنـاسـایـی دارایی‏هـای نـامـشـهـود – حسـابداری سـرمایه فـکـری و نـامـشـهـود – ارزش‏گذاری سرمایه فکری – سرمایه فکری و زنجیره ارزش – سنجش و ارزیابی سرمایه فکری – ارزیـابـی و سـنـجش دارایـی‏هـای دانـشی – ارزیابی و سنجش مالکیت فکـری – تحلیل اثـر سرمـایـه فکـری بـر ارزش سهـام – اظهارنامـه‏ مالی و اظهارنـامه سرمـایـه فکـری – حسابداری سرمایـه انسانـی – تحـلیل انواع مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاکتـورهای سنـجش سرمایه فکری – روش‏هـای تنظیم ترازنامه، اظهـارنامه و گزارش سـرمـایـه فـکـری و نـامـشـهـود -  سایر مباحث مرتبط

بازار سرمایه، شفافیت و حسابداری 
نقش اطلاعات حسابداری، افشا و اثرات آن در بازار سرمایه – نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی بازار سرمایه – نقش اطلاعات حسابداری و حسابرسی در شفافیت اطلاعات – تاثیر شفاف‌سازی اطلاعات در شرایط اقتصادی کشور – نقش اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت – توقعات بازار سرمایه از حسابداری – توقعات حسابداری از بازار سرمایه -  سایر مباحث مرتبط

حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
چالش های تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری در ایران -  رویکردهای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری – مباحث جدید مدیریت مالی در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای مدیریت مالی – مباحث جدید حسابداری مدیریت در جهان و چگونگی بومی سازی تکنیکهای حسابداری مدیریت – بازاریابی مالی و رویکردهای ارتقای سرمایه گذاری پایدار – شکوفایی اقتصادی با رشد سرمایه گذاری پایدار – سرمایه گذاری ملی و حمایت از سرمایه ایرانی جذب سرمایه گذاری بین المللی، ثبات اقتصادی و سیاسی – بکارگیری ابزارهای ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری – استانداردسازی ملی برای حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری – جسابداری دولتی و پاسخگویی و انضباط مالی و کلیه مباحث مربوط به حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری -  سایر مباحث مرتبط

ارتباط حسابداری با‌ صنـعت و جـامعـه  
بررسی تطبیقی وابستگی صنعت به پژوهش‌های حسابداری در ایران و سایر کشورهای جهان – چگونگی و میزان پژوهش‌های حسابداری موثر بر صنعت ایران طی دو دهه‌ گذشته – چشم انداز دانشکده های حسابداری ایران در سال 1404 – بررسی ساختار و کم و کیف نهادهای واسط بین دانش حسابداری و صنعت – پیامدهای اجرای فاز دوم لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها و تاثیرات آن بر حسابداری و حسابرسی – نقش حسابداری در کنترل و تخصیص هر چه بهتر منابع سازمان و جامعه – نقش نهاد های مالی در توسعه اقتصاد کشور – نقش حسابداری در بازار های پول، سرمایه و بیمه – جایگاه حسابداری در نقشه جامع علمی کشور و سند تحول علمی – اهمیت و نقش حسابداری مدیریتی در افزایش کارایی سازمان – اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای اجرایی حسابداری نظام‌های نوین مالیاتی – چالش حسابرسی مالیاتی: تشخیص و موانع – نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی در ایران – نقش رسانه‌ها در ارتقای دانش عمومی حسابداری مردم – نقش حسابداری و حسابرسی در تامین و ارتقای سلامت نظام اداری و پیشگیری از فساد – ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی عملکرد – تبیین و ارزیابی نقاط ضعف کنترل های داخلی و تاثیر آن بر سلامت نظام اداری – ضرورت و چگونگی اجرای حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک – چگونگی تاثیر حسابداری بر توسعه‌ فرهنگی جامعه – چگونگی تاثیر فرهنگ جامعه بر دانش و حرفه‌ حسابداری و حسابرسی – مبانی، چالش‌ها‌ و راهکارهای توسعه‌ فرهنگ پاسخگویی – عوامل موثر بر جلب اعتماد مخاطبان گزارشات حسابداری و حسابرسی – عوامل موثر بر رضایتمندی شغلی اعضای خانواده‌ حسابداری – نقش رضایتمندی شغلی حسابداران در افزایش بهره‌وری منابع سازمان -  سایر مباحث مرتبط

علوم سیاسی از دیدگاه اسلام
شرایط زمامداران از دیدگاه اسلام – نهاد دولت از دیدگاه اسلام – معنا و مبنای سیاست در اسلام -امت واحده از دیدگاه اسلام –معنا و مبنای توسعه سیاسی در اسلام – جایگاه مردم سالاری در آموزه های اسلامی – سایر موضوعات پیشنهادی مرتبط با عنوان کلی همایش

روابط بین الملل از دیدگاه اسلام
تنظیم روابط با سایر کشورها از دیدگاه قرآن – صلح و جنگ از دیدگاه قرآن کریم – حقوق پناهندگان و پناهندگی از دیدگاه اسلام – حقوق بشر و اقلیت ها از دیدگاه اسلام – دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام – مفهوم و مبنای امنیت در اسلام – اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه اسلام- اسلام و نظریه های پایان تاریخ – نقش گفتگو و مذاکره در روابط بین الملل از دیدگاه اسلام – بررسی تعاملات ایران در سازمان های بین المللی – حل و فصل بحران سوریه؛ شاه کلید صلح و امنیت منطقه ای – صلح از منظر علوم سیاسی؛ جای خالی مطالعات صلح در ایران -  صلح و امنیت منطقه ای در پرتو تعامل سازنده جمهوری اسلامی ایران – روابط بین الملل و روابط قدرت های بزرگ هسته ای – گفتگوی بین المللی و میان فرهنگی – تحولات کنونی تسحیلات هسته ای – امت اسلامی و روابط بین‌المللی – امت اسلامی و مشکلات بین‌المللی – امت اسلامی و ملل و ادیان دیگر – امت اسلامی و عزّت بین‌المللی – امت اسلامی و تنوع فرهنگی(تهاجم فرهنگی، تقابل فرهنگی، مهاجرت، …) – امت اسلامی و مرزهای جغرافیایی – امت اسلامی و الگوها

تحولات ایران و جهان
سازمان ها و جنبش های بین المللی و منطقه ای -  اندیشه های سیاسی سی سال اخیر و تحولات آن – سیاست کنونی جمهوری اسلامی (اهداف و ابزار) – تحولات کنونی روابط بین‌الملل و روابط با قدرت‌های بزرگ هسته‌ای – تحولات کنونی در نظام بین‌المللی – گفتگوی بین‌المللی و میان فرهنگی – تحولات اجتماعی کنونی ایران – تحولات کنونی در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران – نفت و تحولات کنونی اقتصادی – تحولات کنونی قوانین، مقررات و حقوق بشر – تحولات کنونی سازمان ها و جنبش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای – تحولات انقلاب اسلامی ایران

علوم سیاسی و روابط بین الملل
معنا و مبنای توسعه سیاسی – جایگاه مردم سالاری – تنظیم روابط با سایر کشورها – حقوق بشر و اقلیت ها – دیپلماسی و رفتار سیاسی – اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل – نقش گفتگو و مذاکره در روابط بین الملل

اسلام و روابط بین الملل
جایگاه اسلام در پارادایم های روابط بین الملل – آینده اسلام گرایی در نظام بین الملل – بررسی همکاری های رسانه ای ایران و جهان اسلام – ایران و سازمان کنفرانس اسلامی – بررسی نقش دانشگاه های ایران در جهان اسلام – تهدیدات امنیتی جهان اسلام در نظام بین الملل – جنبش های اسلامی و روابط بین الملل – اقتصاد سیاسی جهان اسلام – ژئوپلیتیک جهان اسلام و نقش آنها در روابط بین الملل – قدرتهای بزرگ، جهان اسلام و روابط بین الملل – جهان اسلام، سازمان ملل متحد و روابط بین الملل – نهادهای جامعه مدنی در جهان اسلام – جهان اسلام، حقوق بشر و روابط بین الملل – قدرت سازی رسانه ای جهان اسلام

مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
مدیریت الگوی مصرف صحیح اسلامی و ایرانی – مدیریت فرهنگ ایرانی اسلامی و حقوق متقابل افراد، حقوق افراد در خانواده، جامعه و رسانه ها – مدیریت زنان در نهادها و نظام های اقتصادی و فرهنگ ایرانی اسلامی – مدیریت فرهنگ ایرانی اسلامی و جهانی شدن – مدیریت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی – مدیریت  ثروت و قدرت درفرهنگ اسلامی ایرانی – مدیریت مالی درفرهنگ اسلامی ایرانی – مدیریت تولید درفرهنگ اسلامی ایران – مدیریت الگوی صحیح کسب وکار و رزق حلال بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی – مدیریت اقتصاد خانواده بر اساس اموزه های اسلامی – مدیریت سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی در اموزه های اسلامی – مدیریت شهری و فرهنگ ایرانی اسلامی – مدیریت مشارکت و فرهنگ کار جمعی بر اساس سنت اهل بیت(ع) – مدیریت کار و وجدان کاری و ساعات کار مفید در ادارات و نهادها بر اساس سنت اهل بیت(ع) – مدیریت مصرف و پرهیزاز تجمل گرایی با تکیه بر سنت اهل بیت(ع) – مدیریت و اصلاح الگوی مصرف با تکیه بر سنت اهل بیت(ع) – مدیریت اسلامی و مقابله با قانون گریزی وکارگریزی باتکیه برسنت اهل بیت(ع) – اخلاق مدیران در اموزه های اسلامی – آشنایی با مفاهیم مدیریت اسلامی – آشنایی با روشهای مدیران موفق جهان اسلام – سایر موضوعات مدیریتی مرتبط

اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی
جایگاه اقتصاد در سبک زندگی موجود و مطلوب فرهنگ اسلامی ایرانی – اقتصاد مقاومتی و فرهنگ ایرانی اسلامی – سلامت اقتصادی و فرهنگ ایرانی اسلامی – خودکفایی اقتصادی و فرهنگ ایرانی اسلامی – اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی – اقتصاد و اموزه های دینی و اسلامی – جمعیت، اقتصاد و فرهنگ ایرانی اسلامی – اشتغال ، بیکاری و فرهنگ ایرانی اسلامی – الگوی مصرف و اقتصاد فراغت بر اساس اموزه های اسلامی – سیاست های تولید و نشر دانش های اسلامی -  ارتباط فقر و عدالت اقتصادی وفرهنگ ایرانی اسلامی – ارتباط توزیع درآمد و فقر وفرهنگ ایرانی اسلامی – ارتباط توزیع درآمد و عدالت اقتصادی وفرهنگ ایرانی اسلامی – کار آفرینی و اشتغال آفرینی خلاق با الهام گیری از فرهنگ اسلامی ایرانی – بررسی باورهای اقتصادی زندگی کنونی با الهام گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی – بررسی فرهنگ های غلط زندگی خانوادگی و نقش خانواده  در آفرینش فرهنگ ایرانی اسلامی اقتصادی فرزندان – آشنایی با مفاهیم اقتصاد اسلامی – آشنایی با روشهای مدیران موفق اقتصادی جهان اسلام – ارائه مدل های کار آمد فرهنگ ایرانی اسلامی در بعد اقتصادی، با تکیه بر سنت اهل بیت(ع) – بررسی رابطه ی فرهنگ ایرانی اسلامی و اخلاق تولید، کار، مصرف و… با استفاده از سنت اهل بیت(ع) – نقش الگوهای فرهنگ ایرانی اسلامی در رسانه ی ملی و استانی بر ایجاد اقتصاد اسلامی با بهره گیری از سنت اهل بیت(ع) – بررسی سبک های غلط زندگی اجتماعی و تاثیر آن ها بر اقتصاد فرد و جامعه با الگوگیری از سنت اهل بیت(ع) – سایر موضوعات اقتصادی مرتبط

مدیریت اسلامی و ارتقای اقتصادی
مبانی، رویکردها، سبک‌ها و شیوه‌های مدیریت  اسلامی در ارتقای اقتصادی خانواده – الگوهای مبتنی بر سیره‌ی اهل بیت (ع) و بزرگان دینی در ارتقای اقتصادی خانواده -  الگوهای مبتنی بر سیره‌ی اهل بیت (ع) و بزرگان دینی در ارتقای اقتصادی نیازمندان -  جایگاه مردم، رسانه‌ها، نخبگان و کارآفرینان در ارتقای اقتصادی جامعه (با تأکید بر صیانت فرهنگ ایرانی اسلامی) -  فرهنگ ایرانی اسلامی و اقتصاد خانواده اسلامی -  بازبینی ضرورت مدیرت اقتصاد اسلامی برای مقابله با تحریم های اقتصادی -  الگوها و شیوه‌های فرهنگ ایرانی اسلامی در تأمین مالی (مایحتاج زندگی، مسکن، ازدواج، درمان و تحصیل) – طراحی ابزارهای جدید مالی (صندوق‌ها، اوراق مالی و…) برای تأمین مالی جامعه – طراحی روش‌های جدید سرمایه‌گذاری بر اساس فرهنگ ایرانی اسلامی در راستای افزایش توانمندی اقتصادی خانواده و جامعه – نقد مدیریت اقتصادی کشور و استان و نقش مدیریت اثر بخش اقتصادی در باز آفرینی فرهنگ ایرانی اسلامی مطلوب دینی با بهره مندی از سنت اهل بیت(ع) – مدیریت اقتصادی کشور و رابطه ی آن با مفاسد اقتصادی و ارائه راهکارهای کارآمد گسترش عدالت اقتصادی و تاثیر آن بر سبک صحیح زندگی اقتصادی – سایر موضوعات مرتبط

راهکارهای توسعه مناطق آزاد: سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها
فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه گردشگری، صنعت، تجارت و بازرگانی در مناطق آزاد – مناطق آزاد و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور – تأثیر تعامل و هم افزایی گمرک با مناطق آزاد در جهت توسعه اقتصادی – نقش و جایگاه مناطق آزاد بر اشتغال زایی آن استان – استفاده از ظرفیتها و تسهیلات مناطق آزاد در زمینه صادرات مجدد و ترانزیت – طراحی الگوهای نوین برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد – فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه زیرساختها و امکانات زیربنایی مناطق آزاد – نقش مناطق آزاد در تجارت خارجی کشور – مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور با قوانین و مقررات کشورهای همسایه – نقش و جایگاه مناطق آزاد بر تحولات فرهنگی و اجتماعی آن استان- تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمایه – نقش و تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه مناطق آزاد – سایر مباحث مرتبط

توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار
ساختار بازار سرمایه و تامین مالی برای توسعه بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات – بررسی روش های تامین مالی و سرمایه گذاری در کشور – بررسی فرصت های سرمایه گذاری به منظور جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی – اقتصاد سیاسی سرمایه گذاری و تامین مالی – بانک ها و شیوه های تامین مالی در بخش های مختلف اقتصادی – جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی – بررسی وضعیت فضای کسب و کار و نقش آن بر بهبود سرمایه گذاری – نقش بازارهای غیر رسمی تامین مالی بر فضای کسب و کار – مدیریت ریسک سرمایه گذاری در ایران – اثرات خصوصی سازی نظام تامین مالی بر فضای کسب و کار – صندوق توسعه ملی و نقش آن در توسعه سرمایه گذاری در کشور -  بررسی نوسانات نرخ ارز در نظام تامین مالی کشور- سایر مباحث مرتبط

توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی
ارتباط شاخصهای اقتصاد کلان با توزیع درآمد یا فقر یا عدالت اقتصادی – ارتباط توزیع درآمد و فقر – ارتباط توزیع درآمد و عدالت اقتصادی – ارتباط فقر و عدالت اقتصادی – ارتباط میان توزیع درآمد، فقر و عدالت اقتصادی – سایر مباحث مرتبط

اقتصاد و تولید ملی
تولید ملی و اشتغال – تولید ملی و سرمایه گذاری – تولید ملی و بازرگانی خارجی – تولید ملی و خصوصی سازی – تولید ملی و نقش دولت – تولید ملی و نقش صنعت گردشگری – اقتصاد بخش عمومی – اقتصاد کلان -  اقتصاد بین‌الملل – سایر مباحث مرتبط

سرمایه گذاری و تولید ملی
ساختار بازار سرمایه و تأمین مالی برای توسعه بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات – روش‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مناسب در کشور – ایجاد و بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های ایرانی و بین‌المللی شبکه‌های اجتماعی برای تأمین مالی در ایران – سرمایه اجتماعی و بحران تأمین مالی – استقراض خارجی، مزایا و مضرات – دریافت و انتقال ایده‌های نوسرمایه‌گذاران به عنوان کارآفرینان ابعاد مختلف سرمایه‌گذاری تولیدی – بانک‌ها و نحوه تأمین مالی در بخش‌های مختلف تولیدی – جایگاه بازار پول و سرمایه‌ در تأمین مالی – بررسی وضعیت فضای کسب و کار بانکی و تأثیرات آن بر بهبود سرمایه‌گذاری – بررسی اثرات نرخ ارز در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی کشور – نقش شرکت‌های تأمین سرمایه در بهبود فضای سرمایه‌گذاری کشور – راهکارهای ایجاد انگیزه و افزایش سطح دخالت سرمایه‌گذران – بررسی ساختار، فرصت‌ها و چالش‌های تأمین مالی بلندمدت در ایران – نقش صندوق توسعه ملی در توسعه‌ سرمایه‌گذاری – شکوفایی اقتصادی با افزایش سطح سرمایه‌گذاری پایدار – اثرات خصوصی‌سازی در حوزه‌ سرمایه‌گذاری و نظام تأمین مالی – سایر مباحث مرتبط

توسعه اقتصادی و مدیریت مالی
سرمایه گذاری و تولید ملی – فرصت ها و چالش های توسعه سرمایه گذاری – دولت و توسعه سرمایه گذاری یا اقتصادی  تهدیدها و فرصت های اقتصادی حاکم بر فضای کسب و کار – استراتژی های مالی – مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت مالی شرکت ها، مدیریت تولید و عملیات- مدیریت زنجیره تامین – مدیریت پروژه، مدیریت فرآیندها و معماری سازمانی – مدیریت لجستیک، تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی – ارزش گذاری پول ملی – اصلاح نظام های بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرک و توزیع کالا – تحولات اقتصاد جهانی و فرصتهای رویاروی آن -  سایر مباحث مرتبط

اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی
شناسایی ملاک ها و معیارهای اقتصاد مقاومتی – تأثیر و نقش اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی – ارزیابی میزان ثبات قوانین کلیدی در زمینۀ تولید و سرمایه گذاری و تأثیر آن روی حمایت از تولید ملی – ارائه مسیرهای برون رفت از مشکلات صادرات غیرنفتی – نقش نقدینگی شرکت های دانش بنیان در میزان موفقیت فعالیت های علمی آن ها – تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تولید ملی – بررسی چگونگی بهره گیری از نیروهای توانمند در برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی – جهاد اقتصادی در تعالیم دینی، قانون اساسی و سند چشم انداز توسعه – جهاد اقتصادی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت – جهاد اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصادی – جهاد اقتصادی و متغیرهای مدیریتی – تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و مؤلفه های کلیدی آن – راهبردهای اقتصاد مقاومتی، فرصتها و تهدیدها – زیرساختهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی – آموزه های دینی و اعتقادی، فرهنگ سازی و رسانه ها در اقتصاد مقاومتی – نقش اقتصاد دانش بنیان در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی – اقتصاد مقاومتی، عبور از تحریم ها و تنگناهای اقتصادی – سیاستگذاریهای اقتصادی و جایگاه آن در اقتصاد مقاومتی -  اقتصاد مقاومتی و مدیریت درآمدهای نفتی -  اقتصاد مقاومتی و تعاملات منطقه ای و بین المللی -  اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله – سایر مباحث مرتبط

رابطه اقتصاد با حماسه سیاسی و اقتصادی
رابطه‌ خصوصی‌سازی و تحقق حماسه‌ اقتصادی – سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توسعه‌ اقتصادی – حماسه‌ اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری – نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حماسه‌ اقتصادی – سلامت نظام اداری و حماسه‌ اقتصادی – جایگاه تجارت الکترونیک در تحقق حماسه‌ اقتصادی – مقابله با فساد، رانت و انحصار برای تحقق حماسه‌ اقتصادی – نقش دستگاه های نظارتی درتحقق حماسه‌ اقتصادی – نقش نظام مالیاتی در تحقق حماسه‌ اقتصادی – آسیب‌شناسی حماسه‌ سیاسی و اقتصادی – بسترهای فرهنگی حماسه سیاسی و اقتصادی – چالش ها و موانع تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن – جایگاه و نقش زنان و خانواده در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی – نقش همسایگان ایران در تحقق حماسه سیاسی و اقتصاد – سایر مباحث مرتبط

اقتصاد در شرایط تحریم
تبیین شرایط اقتصادی کشورهای تحریم شده از منظر متغیرهای خرد یا کلان اقتصادی – تحریم اقتصادی از بعد اجتماعی – تحریم اقتصادی و حقوق و سیاست بین الملل – تاثیر تحریم ها بر تولید و تجارت انرژی – نظام مالی و پولی بین المللی و شرائط تحریم های اقتصادی – تاثیر تحریم ها بر سیستمهای بانکداری و تجارت بین الملل – تاثیر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، سازمانها و شرکتهای بین المللی – تاثیر تحریم ها بر صنعت توریسم سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی – مقررات زدایی و مقررات گذاری متناسب با شرایط تحریم – مقررات ارزی و تجاری در شرایط تحریم – تامین مالی ارزی در شرایط تحریم – تجربه بحران ارزی سایر کشورها – راهکارهای برون رفت از رکود تورمی – بازنگری نقش نظام بانکی در شرایط تحریم – سیاست‌های پولی و اعتباری مناسب در شرایط تحریم – سایر مباحث مرتبط

اقتصاد کشاورزی
نوسانات نرخ ارز، فرصت ها و چالش های تجاری شدن بخش کشاورزی – فرصت ها و چالش های ناشی از تحریم های اقتصادی بر بخش کشاورزی – هدفمندسازی یارانه ها و تاثیر آن بر بخش کشاورزی – مدیریت و بهره وری آب در بخش کشاورزی – تجارت محصولات سالم و ارگانیک – آموزش و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی – نقش تشکل ها و تعاونی های کشاورزی در توسعه کشاورزی – سایر مباحث مرتبط

توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
بررسی توسعه صادرات ارگانیک  بخش کشاورزی و دامپروری در منطقه – امنیت غذایی، مدیریت ضایعات کشاورزی و بقایای محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه روستایی و امنیت ملی – تحقیقات پایه ای کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی – توسعه کشاورزی و نقش آن در تولید ملی – راههای گسترش و فعالسازی کشاورزی صنعتی – مدیریت منابع آب، چالشها و فرصتها – مدیریت الگوی کشت با تاکید بر استفاده بهینه از خاک – مدیریت کارگاههای تولیدی بخش کشاورزی و دامپروری – استفاده از  ژرم پلاسم ها و پایه های ژنتیکی بومی در اصلاح و تولید ارقام جدید – مدیریت و توسعه باغات و الگوهای کشت – افزایش بهره وری از گیاهان دارویی منطقه – مدیریت ریسک، بیمه و بازاریابی محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه کشاورزی – سایر مباحث مرتبط

توسعه روستایی با تاکید بر تولید ملی
بررسی مشکلات مدیریتی صادرات محصولات کشاورزی – توسعه روستایی در رابطه با توسعه کشاورزی – جایگاه توسعه روستایی در تولید ملی – دانش بومی و پایداری توسعه روستایی – دیدگاه‌های پیشرو در توسعه پایدار روستایی – محیط زیست و توسعه پایدار روستایی – صنایع روستایی و توسعه پایدار – گردشگری و توسعه پایدار روستایی – جغرافیا و نقش آن در برنامه ریزی روستایی – سایر مباحث مرتبط

ضرورت ها و انگیزه های اقتصاد مقاومتی
ظرفیتهای فراوان مادی و معنوی کشور – ظرفیتهای عالی انسانی و نیروهای تحصیل کرده – سرمایه های عظیم معدنی، طبیعی و صنعتی – تهدیدهای اقتصادی خارجی – بحرانهای اقتصادی جهانی

 مهمترین مشخصه های اقتصاد مقاومتی
ایجاد تحرک، پویایی و بهبود شاخصهای کلان همراه با عدالت اجتماعی – توانایی مقاومت در برابر عوامل تهدیدزا – تکیه بر ظرفیتهای داخلی – رویکرد جهادی، همت جهادی، مدیریت جهادی – مردممحوری در اقتصاد مقاومتی – امنیت اقلام راهبردی و اساسی – کاهش وابستگی به نفت – اصلاح الگوی مصرف، صرفهجویی و پرهیز از هزینهکَردهای زائد – فسادستیزی و امنیت اقتصادی – دانشمحوری و اقتصاد دانشبنیان نیروهای انسانی

الزامات و انتظارات اقتصاد مقاومتی
عزم جدی مسئولان و مدیران اصلی و فعالان مردمی – ورود به میدان عمل، اقدام و تبدیل نقشهیراه به برنامه عمل – تبدیل به برنامه، سیاستهای اجرایی و برنامههای اجرایی در هر بخش همراه با زمانبندی – هماهنگی میان بخشهای گوناگون با سازوکار – نظارت در همهی سطوح – رفع موانع و موانع قانونی  قوانین مزاحم موانع حقوقی و قضائی – گفتمان سازی، اطلاعرسانی، رصد و پایش

سیاست های مالی و مالیاتی ایران
مالیات‌های اسلامی و ساختار نظام مالیاتی کشور – مالیات و ساختار مطلوب بودجه دولت اسلامی – معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی: کارایی و عدالت – حسابرسی مبتنی بر ریسک – ارتقای سلامت اداری در نظام مالیاتی کشور – ترفندهای مالیاتی و راهکارهای مواجهه با آن – مالیات و سیاست اقتصاد کلان- سایر مباحث مرتبط

پیوست نگاری فرهنگی: مبانی نظری و الزامات
ابعاد نظری و مؤلفه های پیوست فرهنگی – اهداف و ضرورت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین و اجرای پیوست فرهنگی – روش شناسی تدوین پیوست فرهنگی – پیوست فرهنگی از منظر اسلام، سایر مکاتب، مطالعه تطبیقی آن – الزامات وانتظارات فرهنگی در اجرای سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه ای از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) – پیوست فرهنگی و الزامات حقوقی و قانونی – نسبت پیوست فرهنگی و انواع دیگر ارزیابی تأثیر (اجتماعی، زیست محیطی و …) – پیوست فرهنگی و تجارب جهانی

پیوست نگاری فرهنگی راهبردها ، سیاست ها و مطالعات کاربردی
در نظام فرهنگی:
پیوست فرهنگی و الگوی اسلامی، ایرانی پیشرفت – پیوست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی – پیوست فرهنگی، فرآیند جهانی شدن و ارتباطات فرهنگی – پیوست فرهنگی در رسانه و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی – پیوست فرهنگی، جنگ نرم، فضاهای مجازی – پیوست فرهنگی، توسعه فرهنگی و  زیست بوم
در نظام اجتماعی:
پیوست فرهنگی در طرح های امنیتی و انتظامی – پیوست فرهنگی، امنیت و آسیب های اجتماعی – پیوست فرهنگی، بهداشت، سلامت و محیط زیست – پیوست فرهنگی، زنان و خانواده – پیوست فرهنگی ، جوانان و اوقات فراغت – پیوست فرهنگی در مدیریت شهری، معماری و شهرسازی
در نظام اقتصادی:
پیوست فرهنگی و توسعه پایدار – پیوست فرهنگی و مدیریت استراتژیک – پیوست فرهنگی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها – پیوست فرهنگی، فرهنگ سازمانی و بهره وری – پیوست فرهنگی و نقش آن در تولید، نوآوری و کارآفرینی – پیوست فرهنگی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی – پیوست فرهنگی در طرح ها، شهرک های صنعتی، مناطق اقتصادی و گمرکات – پیوست فرهنگی در طرح های خدماتی، بازرگانی و حمل و نقل – پیوست فرهنگی در طرح ها و پروژه های توسعه روستایی و کشاورزی – پیوست فرهنگی در میراث فرهنگی و گردشگری

پیوست فرهنگی: نظام اجرایی، ساختارها و فرآیندها
پیوست فرهنگی، سازوکار وفرآیند عملیاتی کردن آن – پیوست فرهنگی،نظام ارزیابی، نظارت و پایش آن- تضمین‌های قانونی و اجرایی عملی شدن پیوست فرهنگی – مسئولیت فرهنگی شرکت ها، مبانی و ضرورت ها – پیوست فرهنگی، بهره مندی از ظرفیت های فرهنگی نهادهای تخصصی، دانشگاه ها و بخش خصوصی – پیوست فرهنگی و سازو کار نهادینه سازی، توانمندی، ایجاد انگیزه و التزام مدیران در طراحی و اجرای آن – پیوست فرهنگی، ظرفیت سازی علمی، کارشناسی و منابع انسانی  – پیوست فرهنگی، ظرفیت سازی علمی، کارشناسی و منابع انسانی

اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی
فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، ثروت و بهره‌ وری – فرهنگ جهادی در کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد – استانداردها و شاخص های نشان (مدال) اقتصاد مقاومتی- گفتمان سازی فرآگیر و ترویج اقتصاد مقاومتی – اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه – اقتصاد مقاومتی و سرمایه های انسانی – اقتصاد مقاومتی و سرمایه های علمی – اقتصاد مقاومتی و مشارکت اجتماعی – اقتصاد مقاومتی، کار گروهی و همکاری های جمعی – اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان – اقتصاد مقاومتی و نقشه جامع علمی – اقتصاد مقاومتی ، نوآوری و ابتکار – اقتصاد مقاومتی و مدیریت مخاطرات اقتصادی – تولید محصولات و خدمات دانش بنیان – اقتصاد مقاومتی، صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان – اقتصاد مقاومتی و ارتقاء سطح اقتصادی کشور در منطقه – اقتصاد مقاومتی و توسعه کارآفرینی – اقتصاد مقاومتی و اشتغال خانگی و زود بازده – اقتصاد مقاومتی و بهره وری – رشد بهره وری در اقتصاد – تقویت عوامل تولید – مهارت افزایی و توانمندسازی نیروی کار – تقویت رقابت پذیری اقتصاد – رقابت اقتصادی در مناطق و استانها – ظرفیتها و قابلیت های متنوع بومی – اقتصاد مقاومتی و مزیت های جغرافیایی مناطق کشور – اقتصاد مقاومتی و هدفمند سازی یارنه ها – هدفمند سازی یارنه ها و افزایش تولید – هدفمند سازی یارنه ها، اشتغال و بهره وری – هدفمند سازی یارنه ها و کاهش شدت انرژی – هدفمند سازی یارنه ها و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی – اقتصاد مقاومتی، کار و سرمایه ملی – سهم بری عوامل عادلانه در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با ایجاد ارزش – افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه – افزایش تولید داخلی نهاده ها و کالاهای اساسی – تولید محصولات و خدمات راهبردی – ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا) – تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی – کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص در کالاهای وارداتی – اقتصاد مقاومتی، تأمین امنیت غذا و درمان – مدیریت مصرف و راهکارههای اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف کشور – ترویج مصرف کالاهای داخلی، ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید – اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور – ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی – اقتصاد مقاومتی و صادرات کالا – صادرات کالا و تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌ها – صادرات کالا، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌ها – صادرات کالا و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات – ساماندهی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی – بازاریابی صادراتی و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی – صادرات کالا، و ساز و کار مبادلات تهاتری – صادرات کالا، امنیت حقوقی و تقنینی – توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – انتقال فناوری‌های پیشرفته – گسترش و تسهیل تولید در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی – اقتصاد مقاومتی، صادرات کالا و خدمات – اقتصاد مقاومتی، تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج – افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد – توسعه پیوندهای راهبردی و مشارکت جهانی – دیپلماسی در اقتصاد جهانی – سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای – افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی – روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار – روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری – اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز – مشتریان راهبردی و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش – تنوع در روش‌های فروش و افزایش صادرات گاز،برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور و اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز – حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک – افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز – توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه – اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام درآمدی دولت – صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور – تحول در ساختارها و منطقی سازی اندازه دولت – اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی – صندوق توسعه ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت – شفاف ‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن – فسادزدایی در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی

حقوق و فرهنگ اسلامی
رابطه قوانین حقوقی با تعالی فرهنگ اسلامی – اجرای قوانین اسلامی، پویایی اهداف فرهنگ ایرانی اسلامی – قوانین حقوقی و توسعه فرهنگ اسلامی – نهادهای حقوقی و توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی

چالش هایی بر حقوق و اقتصاد اسلامی
حقوق و توسعه اقتصادی – اجرای قوانین، توسعه اقتصادی – قوانین حقوقی حاکم بر رابطه کارگر و کارفرما – حقوق تجارت و اقتصاد ….

فرهنگ در اندیشه بزرگان
فرهنگ اسلامی از دیدگا ه امام خمینی (ره) -  فرهنگ اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای – فرهنگ اسلامی از دیدگاه شهید مطهری – فرهنگ اسلامی از دیدگاه علامه طباطبایی – فرهنگ اسلامی از دیدگاه دانشمندان اسلامی – فلسفه فرهنگ اسلامی از دیدگاه اسلام …

خانواده و فرهنگ
سبک زندگی در فرهنگ ایرانی  اسلامی – ازدواج در فرهنگ ایرانی اسلامی – جوانان و فرهنگ ایرانی اسلامی – تعلیم وتربیت وفرهنگ ایرانی اسلامی …

جامعه و فرهنگ
آسیب شناسی فرهنگ ایرانی اسلامی در عصر جهانی شدن – ارزشهای فرهنگ ایرانی اسلامی در جهان امروز – راهکارهای اجرایی کردن فرهنگ ایرانی اسلامی درجامعه – مطالعه تطبیقی فرهنگ ایرانی اسلامی بافرهنگ سایرکشورها – الگوی صحیح فرهنگ ایرانی اسلامی – فرهنگ ایرانی اسلامی، آسیبها و چالشها …

ایمان و فرهنگ
ولایت فقیه در فرهنگ ایرانی اسلامی – ایثاروفداکاری درفرهنگ ایرانی اسلامی – شهید و فرهنگ ایرانی اسلامی – ارزشهای اسلامی در فرهنگ ایرانی اسلامی …

رسانه و فرهنگ
رسانه ها وترویج فرهنگ ایرنی اسلامی – تبلیغات و فرهنگ ایرانی اسلامی – رسانه های مجازی و فرهنگ ایرانی اسلامی …

مدیریت رسانه
مدیریت ریسک و بحران
کنترل موجودی
مدیریت اتلاف
اقتصاد مهندسی
برنامه ریزی تولید

دین و فرهنگ
روانشناسی، اقتصاد و فرهنگ
روانشناسی اسلامیمقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی