ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، خرداد ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

Sixth Specialized Conference on Thermodynamics

پوستر ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مهندسی شیمی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک