سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک، مهر ماه ۱۳۹۰

سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

03rd Technical Conference of Thermodynamics

سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰ توسط ،دانشگاه گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک