سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

03rd Technical Conference of Thermodynamics

سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۰ تا ۱۱ مهر ۱۳۹۰ توسط دانشگاه گیلان در شهر رشت برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک