ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

6th International Conference on Science and Technology with Sustainable Development Approach

پوستر ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار و برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار