چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار، خرداد ماه ۱۳۹۷

چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

The 4th International Conference on Science & Technology with Sustainable development approach

پوستر چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار