پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۸

پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

The 5th International Conference on Science & Technology with Sustainable development approach

پوستر پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار

پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار