چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر، دی ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر

Forth National Conference on Electrical and Computer Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر

چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور (همه مراکز)، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق، کامپیوتر